Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Židovar
Opština: Vršac
Mesto: Orešac
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo
Broj u centralnom registru: AN 107
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br.01-599/2-78 od 16.10.1978. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: neolit
Prikaži mapu

Židovar, keltski oppidum, nalazi se na istočnoj granici Deliblatske peščare, u slivu reke Karaš, u Banatu (Vojvodina). Arheološka istraživanja vršena su 1948. i 1949, a obnovljena 1996. i sa prekidima traju do danas.
Dominantan položaj nad okolinom, utvrđeno naselje palisadom i suhozidom kao i analogije sa drugim keltskim naseljima potvrđuju Židovaru karakter opiduma. U latenskom kulturnom sloju pored mnogobrojnog keramičkog materijala i arhitektonskih ostataka, pronađeno je oružje od kamena, kostiju, jelenjeg roga i metala. Velike količine metalne zgure ukazale su da su se Kelti bavili preradom rude.