Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Viminacium
Opština: Požarevac
Mesto: Kostolac
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo
Broj u centralnom registru: AN 140
Datum upisa u centralni registar: 12.10.2004
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 428/49 od 15.03.1949. god. Odluka Vlade RS 05 broj 633-7797/2009 od 03.12.2009.god. („Sl.glasnik RS“ br. 102, 7.12.2009.)
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: I vek
Prikaži mapu

Ostaci rimskog grada Viminacijuma i legijskog logora nalaze se u neposrednoj blizini sela Stari Kostolac, udaljenog 12 km od Požarevca. Kao glavni grad provincije Gornje Mezije (Upper Moesia) predstavljao je važan vojni i administrativni centar.
Vojni logor, gde je bila stacionirana legija VII Claudia, i naselje izgrađeni su u drugoj polovini I veka. Pravo kovanja novca grad dobija od 239. godine. Sredinom IV veka postaje episkopski centar sa episkopima Amantinom i Kirijakom. Hunska razaranja grada 441. obeležila su kraj ekonomskog i kulturnog razvoja Viminacijuma. Justinijan je 535. godine obnovio grad na levoj obali Mlave i izgradio manje vojno utvrđenje.
Istraživanjem ovog prostora otkriveno je oko 13.000 grobova sa preko 40.000 arheoloških predmeta, kao i ostaci arhitekture. Prva arheološka iskopavanja vršena su 1884, potom 1902. i 1903. godine. Nastavljena su 1972, dok zaštitna iskopavanja traju od 1977. do danas.