Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Velika Humka
Opština: Požega
Mesto: Pilatovići
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
Broj u centralnom registru: AN 33
Datum upisa u centralni registar: 26.06.1983
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Odluka SO Požega br. 633-2/79 od 29.04.1980. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: IV i V vek pre n.e.
Prikaži mapu

Nalazi se na ravničarskom prostoru koji se proteže desnom obalom reke Moravice, u ataru sela Pilatovići i Prilipac (zapadna Srbija). Lokalitet čini velika praistorijska nekropola od 17 tumula, sa više grobnih humki, koja se datira u period starijeg gvozdenog doba.
Na lokalitetu Trnjaci istražena je 1977–78. humka velikih razmera u čijem centru se nalazila grobnica elipsastog oblika, građena od krupnijeg rečnog kamena, u koju su bili položeni kremirani ostaci pokojnika muškog pola, verovatno kneza. Uz pokojnika je otkriven egipatski skarabej. U drugom, ženskom grobu otkriven je raskošni nakit od zlata, ukrasi sa odeće, astragalni pojas. Kneževska grobnica je datovana u poslednje decenije VI i prve decenije V veka pre n. e.