Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Titelski plato
Opština: Titel
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: AN 123
Datum upisa u centralni registar: 11.12.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br. 01-798/2-70 od 16.02.1971. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: praistorijski, antički i kasni srednjevekovni period
Prikaži mapu

Na jugoistočnom kraju Titelskog brega, neposredno iznad Titela u Bačkoj (Vojvodina), nalazi se višeslojni lokalitet Kalvarija.
Lokalitet čine kulturni slojevi u visini od 6 m, iz praistorijskog (neolit, eneolit, bronzano i gvozdeno doba), antičkog (sarmatsko naselje) i kasno srednjevekovnog perioda (ostaci utvrđenog samostana).