Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Memorijalni kompleks Takovski grm
Opština: Gornji Milanovac
Mesto: Takovo
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
Broj u centralnom registru: ZM 19
Datum upisa u centralni registar: 24.04.1991
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Odluka SO Gornji Milanovac br.1-06-70/90 od 06.07.1990. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Znamenito mesto
Period izgradnje: 1815/1887
Prikaži mapu

Severozapadno od Gornjeg Milanovca, u Takovu, nalazi se memorijalni kompleks „Takovski grm“. Na ovom mestu je na Cvati, 23. aprila 1915. godine, doneta odluka o podizanju II srpskog ustanka i izabran Miloš Obrenović za njegovog vođu. Sam kompleks se sastoji od: hrasta kod kojeg je doneta odluka o podizanju ustanka, spomenika posvećenog Drugom srpskom ustanku, podignutog 1887. godine koji je projektovao inženjer Manaka i spomenika Milošu Obrenoviću izlivenog u bronzi, rad vajara Petra Ubavkića, postavljenog 1990. godine. Spomenik II srpskom ustanku u obliku piramide, sa šestougaonim postamentom. Na tri strane piramide nalaze se natpisi.