Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Stari hamam Gazi Mehmed-paše
Opština: Prizren
Mesto: Prizren
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Kancelarija za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji
Broj u centralnom registru: SK 1411
Datum upisa u centralni registar: 30.12.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture AKMO u Prištini, br. 380 od 18. septembra 1954.god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: Službeni glasnik RS 16/90
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1600/1700
Prikaži mapu

U starom delu grada Prizrena hamam dominira kao skladno oblikovana građevina. Gradio ju je Gazi Mehmed-paša u XVII veku. Po tipu je dvodelni (muški i ženski). Te polovine deli srednji podužni zid na dve skoro identične celine.
Amam je zidan naizmenično od kamena i opeke. Konstruktivni i prostorni sklop građevine govori o veoma solidnom graditelju, koji je pokazao posebnu veštinu u gradnji kupole i svodova. Konzervatorski radovi obavljeni su 1968.