Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Saborna Crkva Sremski Karlovci
Opština: Sremski Karlovci
Mesto: Sremski Karlovci
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1053
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.1032/49. od 18.07.1949. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1758-1762
Prikaži mapu

Gradnja Saborne crkve Sv. Nikole u Sremskim Karlovcima započeta je 1758. na inicijativu mitropolita Pavla Nenadovića, po planovima izrađenim u Beču, na mestu stare crkve iz turskog vremena. Godine 1760. zidani su toranj i kupola, po projektu Zaharija Orfelina, a crkva je potpuno završena 1762. Jednobrodna je građevina sa polukružnom apsidom na istoku i dva visoka barokna zvonika na zapadu. Unutrašnji prostor podeljen je na pet traveja, između oltara i naosa nalazi se visoka oltarska pregrada. Prvi put je obnovljena posle velikog požara 1799, a veće izmene na fasadi izvedene su 1909. po nacrtima arhitekte Vladimira Nikolića, koji je uneo elemente neoklasicizma. Ikonostas, koji predstavlja vrhunac umetničkih ostvarenja baroknog slikarstva u vojvođanskoj umetnosti, radili su Teodor Kračun i Jakov Orfelin. BŠ