Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Smederevska tvrđava
Opština: Smederevo
Mesto: Smederevo
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo
Broj u centralnom registru: SK 538
Datum upisa u centralni registar: 24.10.1983
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Odluka Odeljenja za zaštitu spomenika kulture pri umetničkom muzeju u Beogradu br.881 od 08.10.1946; Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 851/5 od 20.10.1975.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: Sl. glasnik SRS 14/79
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: XV vek
Prikaži mapu

Smederevska tvrđava se nalazi  na desnoj obali Dunava, na ušću reke Jezave. Dunav, Jezava i Petijevski potok uslovili su trougaonu osnovu tvrđave koja je u prostornom smislu podeljena na Mali i Veliki grad. Sagradio ju je despot Đurađ sa namerom da u nju smesti sedište civilne i crkvene vlasti. Posebno je obraćana pažnja na bedeme prema kopnenoj –lako pristupačnoj strani; stoga na toj strani ima najviše kula. Mali grad je posebno utvrđeni vladarski dvor, sa svih strana optočen vodom. U njegovom centralnom delu nalazi se kamenom zidani bunar, a ulazilo se sa jugozapadne strane, kroz dvojni sistem kapija. U Velikom gradu postojao je mitropolijski kompleks sa pratećim prostorijama i građevine za stanovništvo. Na varoškom bedemu bile su dve kapije. U Malom gradu nalazi se šest kula, od kojih je na jednoj natpis iz koga se jasno vidi da je grad podigao Đurađ Branković. Veliki grad opasuje devetnaest kula. Kule su široke oko 11, a visoke oko 20 m. Rađene su od lomljenog kamena u dobrom krečnom malteru. Debljina zidova dostiže i do 4,5 m. Najdeblji su bedemi prema kopnenoj strani. Smederevska tvrđava zauzima prostor od oko 11 ha. Turci su 1480. dozidali po jednu poligonalnu kulu na sva tri ugla, kao i kulu na sredini varoškog bedema. Kule su bile obezbeđene topovima. Smederevska tvrđava se arheološki istražuje više decenija, a izvođeni su i konzervatorsko-restauratorski radovi.