Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Samostan časnih sestara
Opština: Bač
Mesto: Bač
Nadležnost: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1193
Datum upisa u centralni registar: 11.11.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br.01-436/2-70. od 14.07.1970god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od velikog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: od velikog značaja (Sl. list APV 28/91)
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1876
Prikaži mapu

Uz severni zid rimokatoličke crkve Svetog Pavla dozidan je 1876. samostan sestara reda Notre Dame. Izgradnju je nadgledao nadbiskup, kasnije kardinal Ljudevit Hajnold, čiji se reprezentativni portret u svečanoj, kardinalski crvenoj odeći, iz 1878. autora Lošingera, danas čuva u samostanu. Građevina ima naglašeno izduženu osnovu, sastoji se od prizemlja i sprata i izvedena u duhu klasicizma. Zapadno pročelje je podeljeno kordonskim vencem na dva dela,  a prozori na spratu oblikovani su u maniru neoromanike. Konzervatorski radovi izvedeni su 1978.