Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Rudna Glava
Opština: Majdanpek
Mesto: Rudna Glava
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Broj u centralnom registru: AN 39
Datum upisa u centralni registar: 20.12.1983
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Odluka SO Majdanpek br.06-29/13 od 24.06.1981. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: eneolit
Prikaži mapu

Rudna glava se nalazi u planinskoj oblasti severoistočne Srbije, u zaleđu gornje klisure Đerdapa (istočna Srbija). Lokalitet predstavlja razvijeni centar najranijeg rudarstva bakra na centralnom Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, sa značajnom produkcijom karbonatnih minerala bakra, malahita i azurita.

Rudarski radovi iz perioda ranog eneolita otkriveni su na dnevnom kopu modernog rudnika. Serija kamenih batova – masivnih čekića, izrađenih od rečnih oblutaka, predstavlja jednu od najvećih do sada nađenih na praistorijskim rudnicima bakra u Evropi i Maloj Aziji. Značajni je nalaz četiri ostave sa keramičkim sudovima, kamenim batovima i koštanim oruđem. Sistematska iskopavanja vršena su u periodu 1969–79, a kasnije nastavljena sa prekidima.