Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Rimokatolička crkva Sv. Pavla
Opština: Bač
Mesto: Bač
Nadležnost: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1087
Datum upisa u centralni registar: 24.02.1995
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br.01-436/1-70. od 14.07.1970.god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od velikog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: od velikog značaja (Sl. list APV 28/91)
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1773/1780
Prikaži mapu

Izgrađena je između 1773. i 1780, a opsežno obnovljena 1838. U požaru 1923. oštećeni su krov i toranj, čiji je današnji izgled iz 1937. Skladnih je proporcija, izveden u baroknom maniru. Jednobrodne je osnove sa polukružnom oltarskom apsidom nižom od naosa, uz čiju je severnu stranu podignuta sakristija. Unutrašnji prostor je podeljen na tri traveja masivnim polustupcima, koje ukrašavaju prislonjeni pilastri sa jonskim kapitelima. Dekoracija fasada je pročišćena, nešto reprezentativnija na zapadnom pročelju, koje nadvisuje dvospratni zvonik. Oltarska pregrada iz vremena obnove crkve, sa koje je sačuvana predstava Vizije apostola Pavla pred Damaskinom, autora Jožefa Peškia, zamenjena je novom, neorenesansnom. Na bočnom oltaru, na slici Sv. Josifa, potpisao se 1847. Jovan Klajić. Približno u isto vreme izvedena je i predstava Sv. Florijana, autora Josa Šofta.