Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Ranovizantijska grobnica sa freskama
Opština: Niš
Mesto: Niš (Jagodin mala), Kosovke devojke 6
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Broj u centralnom registru: SK 290
Datum upisa u centralni registar: 23.12.1982
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br. 135/49 od 25.01.1949. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: kraj V ili VI vek
Prikaži mapu

Grobnica je slučajno otkrivena 1953. na desnoj obali Nišave, na prostoru kasnoantičke nekropole u Jagodin mali u Nišu. Zidana je opekom, pravougaone je osnove, poluobličasto zasvedena. Sa istočne strane nalazi se stepenište kojim se silazilo u unutrašnjost, pregradnim zidovima podeljenu na četiri grobna mesta.
Unutrašnjost grobnice je slikana al fresco. Na istočnom zidu iznad ulaza naslikan je Hristov monogram u vencu od palmovih grana, dok su na stranama pored ulaznih vrata stojeće figure identifikovane kao apostoli Petar i Pavle. Grobnica je opljačkana još u antičkom periodu, tako da je na osnovu analogija u dekoraciji moguće datovati u vreme od sredine IV do polovine V veka.
Konzervatorski radovi su obavljeni 1954. i 1958, tako da je grobnica i danas pristupačna.