Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Prevodnica „Šlajz“
Opština: Bečej
Mesto: Bečej
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1039
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br. 01-267/4-83 od 22.06.1983.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: Službeni glasnik RS 16/90
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1895-1899
Prikaži mapu

Prevodnica „Šlajz“ kod Bečeja, kao spomenik tehničke kulture, deo je sistema Velikog bečkog kanala 1739–1801, kojeg je projektovao i gradio ugarski plemić i inženjer Jožef Kiš. Kanal je posle izgradnje bio prvi plovni put u Evropi, koji je istovremeno služio i za melioraciju i preteča je velikog savremenog hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav. Prevodnica je projektovana u Ajfelovom birou, a sagrađena je nakon odluke ugarske vlade da se preseli ušće kanala koje se do tada nalazilo kod Bačkog Gradišta. Vrata prevodnice i mehanizam za njihovo pokretanje metalne su konstrukcije.
Prevodnica više nije u funkciji, pošto je posle II svetskog rata izgrađena nova u blizini.