Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Zgrada Glavnog NOO Srbije
Opština: Užice
Mesto: Užice
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
Broj u centralnom registru: SK 191
Datum upisa u centralni registar: 05.04.1982
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.522/49 od 29.04.1949. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: /
Prikaži mapu

Na trgu Svetog Save br. 8, u kući porodice Stefanović, bio je 1941. godine smešten Glavni Narodnooslobodilački odbor za Srbiju kao najviši organ borbenih jedinica i vrhovni organ narodne vlasti Srbije. Odbor je ostao u zgradi sve do eksplozije trezora Narodne banke 22. novembra 1941. Kuća je građena od tvrdog materijala, ima prizemlje i sprat. Za vreme boravka Glavnog NOO za Srbiju bila je ograđena bodljikavom žicom, sa bunkerom u neposrednoj blizini, koji je srušen odmah posle oslobođenja Užica. Danas je obeležena spomen-pločom, i u njoj se nalazi muzička škola.