Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Zgrada muzeja ustanka 1941
Opština: Užice
Mesto: Užice
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
Broj u centralnom registru: SK 191
Datum upisa u centralni registar: 05.04.1982
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.522/49 od 29.04.1949. god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: /
Prikaži mapu

U zgradi Muzeja u Užicu bio je 1941. godine smešten Vrhovni štab NOV i POJ i radni kabinet Josipa Broza Tita. Dve zgrade Muzeja i podzemni hodnici (trezor) podignuti su pre Drugog svetskog rata za potrebe Narodne banke. U podzemnim hodnicima bila je 1941. smeštena fabrika oružja. U tim prostorijama, koje su služile i kao sklonište za vreme bombardovanja, došlo je 22. novembra do jake eksplozije koja je nanela velike materijalne štete i usmrtila oko 200 ljudi. Zgrada Muzeja je obeležena spomen-pločom. Na platou između zgrada Muzeja nalazi se spomenik žrtvama eksplozije, rad vajara Borislava Anastasijevića.