Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Memorijalni kompleks Mihajlo Pupin
Opština: Kovačica
Mesto: Idvor
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo
Broj u centralnom registru: ZM 39
Datum upisa u centralni registar: 30.12.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br.01.182/3-77 od 28.08.1977. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Znamenito mesto
Period izgradnje: 1854/1935
Prikaži mapu

Mihajlo Pupin je rođen u banatskom selu Idvoru 1854. godine. Radio je kao profesor teorijske fizike i elektromehanike Kolumbija univerziteta i bio jedan od najpoznatijih fizičara i elektroničara u svetu, sa ukupno 24 patentirana pronalaska. Memorijalni kompleks u Idvoru se sastoji od njegove rodne kuće, Osnovne škole i Zadužbine – Narodnog doma Mihajla Pupina. Rodna kuća je zidana u opeci, pokrivena dvovodnim krovom sa biber crepom. Osnovna škola je sagrađena u poslednjoj deceniji 19. veka, a Narodni dom 1935. u stilu eklektike sa uticajem neoklasicizma. U svim objektima su muzejske postavke, a u parku i spomenik Mihajla Pupina, rad Aleksandra Zarina.