Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Medijana, lokalitet Brzi Brod
Opština: Niš
Mesto: Niš, Bulevar Veljka Vlahovića bb
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Broj u centralnom registru: AN 22
Datum upisa u centralni registar: 19.12.1981
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.220/49 od 09.02.1949. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: početak IV vek
Prikaži mapu

Arheološko nalazište Medijana je predgrađe antičkog Naisa, današnji Niš. Rezidencija rimskih careva je izgrađena početkom IV veka, u vreme Konstantina Velikog.
Centralni prostor zauzimala je vila sa peristilom, terme na zapadnoj i manji nimfej. Zapadno od vile nalazila se žitnica, a južno vodotoranj. Luksuzne građevine dekorisane mozaicima i freskama, koncentrisane su oko vile sa peristilom. Na jugozapadnoj periferiji Medijane bilo je manje seosko naselje sa uređenim komunikacijama. Pred kraj IV veka Medijana je teško stradala od požara, a potpuno je uništena 441. godine. Arheološka iskopavanja i konzervatorski radovi traju, sa prekidima, od šezdesetih godina do sada.