Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Manastir Svetih Arhanđela
Opština: Prizren
Mesto: Prizren
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Kancelarija za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji
Broj u centralnom registru: SK 1366
Datum upisa u centralni registar: 30.12.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS u Beogradu, br. 464 od 30. marta 1948. godine.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1340/1360
Prikaži mapu

Manastir Svetih arhanđela podignut je u kanjonu reke Bistrice nedaleko od Prizrena (Kosovo i Metohija) sredinom XIV veka kao zadužbina cara Stefana Dušana. Centralno mesto zauzima glavna crkva Svetih arhanđela sa carskom grobnicom. Crkva je prostrana trobrodna građevina u obliku upisanog krsta. Crkva je bila živopisana, a imala je i skulpturalni ukras i to posebno oko groba cara Dušana.
Manastirski kompleks je bio zaštićen bedemima. Uz one uz obalu reke sa unutrašnje strane bili su prizidani konaci i druge manastirske građevine. Na brdu iznad Sv. arhanđela su ruševine utvrđenja Višegrad, koje se nekada zvalo Prizrenac ili Gornji Grad. U novije vreme vršena su arheološka iskopavanja na oba lokaliteta zbog obnove konaka i crkve Sv. Nikole.