Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Manastir Bođani
Opština: Bač
Mesto: Bođani
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
Broj u centralnom registru: SK 1013
Datum upisa u centralni registar: 22.12.1993
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS br.2152/48. od 04.12.1948.god
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Službeno glasilo odluke o kategorizaciji: Sl. glasnik SRS 16/90
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: 1478
Prikaži mapu

Manastir Bođani po predanju je osnovao Bogdan, trgovac iz Dalmacije 1478. godine. Današnja manastirska crkva posvećena Vavedenju Bogorodice, četvrta po redu, sagrađena je 1722. trudom Mihaila Tamišvarlije. Jednobrodna je građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i plitkim pevničkim prostorima koje nadivisuju barokni frontoni sa volutama. Zasvedena je poluobličastim svodom, sa masivnim kubetom na četiri slobodna stupca. Visoki barokni zvonik dozidan je 1755–6, kada su nadzidani i zidovi zabata. Živopis iz 1737. rad je Hristifora Žefarovića, koji je u tradicionalnu vizantijsku umetnost uneo nove ideje zapadne civilizacije, čime je započeo barokizaciju srpskog slikarstva XVIII veka. Ikonostasna pregrada, sa mnoštvom baroknih elemenata, zajedničko je delo ruskih slikara, sa Jovom Vasilijevičem na čelu, i domaćih ikonopisaca, od kojih se izdvaja Vasilije Ostojić. Konačni izgled kompleks je dobio u periodu od 1786. do 1810. Istraživanja, konzervacija i restauracija započeti su šezdesetih godina, a od 2007. obavljaju se u okviru projekta „Vekovi Bača“.