Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Karataš
Opština: Kladovo
Mesto: Sip
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Broj u centralnom registru: AN 103
Datum upisa u centralni registar: 20.03.1986
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Republičkog zavods za zaštitu spomenika kulture Beograd br.203/1 od 27.02.1965. god.Odluka SO Kladovo br.633-2/01 od 09.07.1979. god.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Arheološko nalazište
Period izgradnje: početak I vek
Prikaži mapu

Kastrum Diana podignut je na samoj obali Dunava, na uzvišenju kod sela Sipa (istočna Srbija). Izgradnja najranijeg zemljano–drvenog utvrđenja vezana je za dolazak prvih vojnih formacija na Dunav početkom I veka. Kameno utvrđenje većih dimenzija nastalo je u vreme građevinske aktivnosti imperatora Trajana.
Tokom šest vekova na Dijani je postojao značajan ekonomski centar sa lukom i pristaništem. U unutrašnjosti utvrđenja otkriveni su građevina sa apsidom, vojne barake i drugi objekti, a u centralnom delu ostaci principijuma sa portikom. Izvan bedema utvrđeno je postojanje svetilišta, istraženi ostaci martirijuma i dela nekropole kao i dela naselja koje se prostiralo zapadno od vojnog logora.
Prva sondažna iskopavanja započela su 1964. i sa prekidima traju do danas. Istraženi objekti su konzervirani.