Ћирилица     English   
BAZA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
Naziv: Manastir Bogorodica Hvostanska
Opština: Istok
Mesto: Vrela
Nadležnost: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture – Beograd
Teritorijalno nadležni zavod: Kancelarija za očuvanje kulturne baštine na Kosovu i Metohiji
Broj u centralnom registru: SK 1379
Datum upisa u centralni registar: 30.12.1997
Rešenje/Odluka o proglašenju za NKD: Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Prištini, br. 370 od 10.7.1963.g.
Kategorija: Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja
Vrsta: Spomenik kulture
Period izgradnje: XIII vek
Prikaži mapu

Bogorodica Hvostanska se nalazi u podnožju Mokre planine, pored naselja Vrela, 20 km severno od Peći (Kosovo i Metohija). Ranovizantijskom periodu pripada trobrodna bazilika sa narteksom, podignuta do sredine VI veka. Na njenim temeljima sazidana je, u trećoj deceniji XIII veka, crkva posvećena Uspenju Bogorodice, u kojoj je bilo sedište episkopije. To je bila jednobrodna građevina sa kupolom i oltarskom apsidom iznutra polukružnom, spolja pravougaonom. Crkva odgovara oblicima raške arhitekture.
Hvostanska episkopija je 1381. prerasla u mitropoliju. Najverovatnije u doba Velike seobe 1690. Bogorodica Hvostanska je opustela i počela da propada. Ruševine manastirskog kompleksa istraživane su 1930. i od 1966. do 1970, kada su konzervirani ostaci crkve, konaka i dela utvrđenja.