Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Рудна Глава
Општина: Мајданпек
Место: Рудна Глава
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Територијално надлежни завод: Завод за заштиту споменика културе Ниш
Број у централном регистру: АН 39
Датум уписа у централни регистар: 20.12.1983
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Одлука СО Мајданпек бр.06-29/13 од 24.06.1981. год.
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Археолошко налазиште
Период изградње: енеолит
Прикажи мапу

Рудна глава се налази у планинској области североисточне Србије, у залеђу горње клисуре Ђердапа (источна Србија). Локалитет представља развијени центар најранијег рударства бакра на централном Балкану, односно у југоисточној Европи, са значајном продукцијом карбонатних минерала бакра, малахита и азурита.

Рударски радови из периода раног енеолита откривени су на дневном копу модерног рудника. Серија камених батова - масивних чекића, израђених од речних облутака, представља једну од највећих до сада нађених на праисторијским рудницима бакра у Европи и Малој Азији. Значајни је налаз четири оставе са керамичким судовима, каменим батовима и коштаним оруђем. Систематска ископавања вршена су у периоду 1969-79, а касније настављена са прекидима.