Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Градско језгро
Општина: Сремски Карловци
Место: Сремски Карловци
Надлежност: Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Територијално надлежни завод: Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Број у централном регистру: ПКИЦ 47
Датум уписа у централни регистар: 22.12.1993
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1032/49 од 18.07.1949. год; Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 195 од 03.04.1961; Допунско решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин бр. 02-428/5-77 од 29.07.1977.
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Просторно културно историјска целина
Период изградње: XVIII - XX век
Прикажи мапу

Градско језгро Сремских Карловаца настало је као резултат развоја града током XVIII, XIX и почетком XX века. Насеље, које свој континуитет разија од неолита, богату историју дугује изванредном географском положају и особинама тла. Најстарији сачувани објекти потичу са прелаза из XVII у XVIII век, из времена турске доминације. Спонтано формирање урбане матрице у XVIII веку, ослањало се на старију основу. Од 1713, са премештањем седишта митрополије у Карловце, градитељску активност одликује жив и динамичан развој. До половине XVIII века Карловци добијају своју основну урбанистичку физиономију, која ће се коначно дефинисати у последњој деценији XIX и почетком XX века. Градско језгро организовано око Трга Бранка Радичевића са околним улицама, обухвата објекте који по вредности архитектонско-ликовних и функционалних решења овој целини обезбеђују изузетно значајно место у културној историји српског народа. БШ