Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Гомолава
Општина: Рума
Место: Хртковци
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Територијално надлежни завод: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Број у централном регистру: АН 108
Датум уписа у централни регистар: 22.12.1993
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1641/50. од 30.12.1950. год
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Археолошко налазиште
Период изградње: касновинчанско, енеолитско, рано бронзано и гвоздено доба
Прикажи мапу

Вишеслојно археолошко налазиште Гомолава налази се на левој обали Саве, у близини села Хртковаца у Срему (Војводина).
То је насеље типа "тел", на коме су утврђени хоризонти становања из касновинчанског, енеолитског, раног бронзаног и гвозденог доба. Прва ископавања вршена су 1904, а од 1953. године почињу систематска истраживања која, са прекидима, трају до данас.
Прво насеље образовано је током млађег неолита. Доминантни хоризонти су из млађег гвозденог доба. У подножју Гомолаве је велика римска некропола, а у непосредној близини римска вила рустика. Од XII до XV века се налазила сеоска некропола са гробљанском црквом.