Latinica     English   
БАЗА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Назив: Челарево
Општина: Бачка Паланка
Место: Челарево
Надлежност: Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Територијално надлежни завод: Покрајински Завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Број у централном регистру: АН 109
Датум уписа у централни регистар: 22.12.1993
Решење/Одлука о проглашењу за НКД: Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе петроварадин бр. 01-157/10-72 од 28.11.1972. год; Одлука СО Бачка Паланка бр. 011-42/90-III од 09.07.1990. год.
Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Археолошко налазиште
Период изградње: крај VIII и прва половина IX века
Прикажи мапу

Локалитет Чипска шума налази се на алувијалној тераси, 500 м удаљеној од леве обале Дунава, поред места Челарево (Бачка - Војводина). Археолошким ископавањима од 1972. истражено је око 650 гробова некрополе с краја VIII и прве половине IX века, на којој се истовремено сахрањују три различите популације.
Локалитет је карактеристичан по налазу гробова носиоца културе јудаизма у којима су налажени уломци римских опека на којима је накнадно урезивана седмокрака светиљка (менора), етрог и лулав. Ретки натписи на опекама прочитани су као Јехуда или Јахве и Израел. Посебну групу чине коњанички гробови где је уз умрлог, опремљеног богатим кожним појасом, сахрањен и коњ жртвован у ритуалу. Словени су се сахрањивали са скромним прилозима, а нађене су и урне са спаљеним покојницима.
Јужно од некрополе, по ивици лесне греде, у дужини од 4 км, простирало се насеље у којем је откопана једна од неколико златарских радионица.